Certyfikaty

CONVAR2993
Jesteśmy prężnie działającym przedsiębiorstwem, świadczącym usługi w zakresie specjalistycznego transportu drogowego na terenie całego kraju.

Zgodnie z prawem, do wykonywania naszej działalności transportowej posiadamy niezbędne certyfikaty, licencje i ubezpieczenia:

Certyfikat kompetencji zawodowych to dokument, który potwierdza posiadanie kwalifikacji i wiedzy niezbędnych do podjęcia i wykonywania działalności gospodarczej w zakresie transportu drogowego.
Licencja to decyzja administracyjna wydana przez ministra właściwego do spraw transportu lub określony w ustawie organ samorządu terytorialnego, uprawniająca do podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej w zakresie transportu drogowego.
Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej przewoźnika drogowego w ruchu krajowym na sumę gwarancyjną 300 000 euro.

Kliknij, żeby pobrać aktualne OC przewoźnika